×
 • Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU WWW.SONIFIT.PL

Administratorem danych osobowych klientów sklepu www.sonifit.pl oraz osób korzystających z serwisu www.sonifit.pl w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Damian Skiba – Klaczkowski prowadzący działalność pod firmą TROPS Damian Skiba - Klaczkowski z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Szarotkowa 4/5 35-604 Rzeszów wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym daje RODO, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych nośnikach danych.

2. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe klientów i osób korzystających z serwisu są przetwarzane przez www.sonifit.pl w celu prowadzenia sklepu, zawarcia i realizacji umów zawartych z Klientami, a w szczególności:

 • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
 • obsługi procesu rejestracji (tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta),
 • zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów wraz z dostawą produktów oraz obsługi reklamacji,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu,
 • dostosowania serwisu sklepu do potrzeb klientów,
 • przesyłania przez www.sonifit.pl na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter).
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu
 • dochodzenia roszczeń na drodze postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego (w tym celu dane będą przekazywane kancelarii prawnej wg wyboru Administratora)
 • przesyłania przesyłek listowych/paczek za pośrednictwem kuriera, poczty lub innego operatora

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych możesz wysłać na adres biuro@sonifit.pl lub sklep@sonifit.pl.

Prosimy także abyś pamiętał, że dane osobowe w naszym sklepie są przetwarzane:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 5. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie (newsletter, webinar itp.)

3. UPRAWNIENIA OSÓB POWIERZAJĄCYCH DANE

Pamiętaj, że:
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w naszym Sklepie jest możliwy: drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@sonifit.pl, sklep@sonifit.pl lub drogą bezpośrednią przy ul Boya Żeleńskiego 16/5 w Rzeszowie.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (chociażby organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

4. DANE ZBIERANE PODCZAS REJESTRACJI

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.sonifit.pl tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail, który będziesz wykorzystywać przy opcji logowania, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

5. DANE UZUPEŁNIANE PODCZAS TRANSAKCJI ZAKUPU

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, e-mail, nr telefonu.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: nazwy firmy/instytucji lub imię i nazwisko, adres, numer NIP.

6. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

6.1. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.sonifit.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki,
adres e-mail przekazywany jest spółce Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu ceneo.pl w w ramach programu ”Zaufane Opinie” oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących.

6.2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

6.3. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie danych (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu/ów) spółce Ceneo sp. z o.o. która wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę Ceneo sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 5.3.

6.4. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności lub systemu ratalnego (PayU, PayPal, e-Raty Santander, CA Raty), wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.sonifit.pl.

6.5. Sklep udostępnia też dane Klientów wybranej kancelarii prawnej w przypadku braku zapłaty za zamówiony towar celem dochodzenia roszczeń na wszystkich płaszczyznach.

6.6. Sklep udostępnia dane Klientów zamawiających towar do biura rachunkowo – księgowego obsługującego Administratora.

7. COOKIES (CIASTECZKA) NA NASZEJ STRONIE

www.sonifit.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.sonifit.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.sonifit.pl do Twoich potrzeb.  wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

Pliki typu cookies umożliwiają:

 • www.sonifit.pl utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka,
 • dostosowanie serwisu sklepu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • dostosowania rodzaju wyświetlanych Tobie reklam,
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji sklepu internetowego.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.sonifit.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.sonifit.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu www.sonifit.pl tj. Damian Skiba – Klaczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TROPS Damian Skiba – Klaczkowski z siedzibą pod adresem Rzeszów 35-604, ul. Szarotkowa 4/5. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z www.sonifit.pl przedsiębiorstwa: Google Inc. (pkt.6.e), Adpilot.pl (pkt.6.d), Sociomantic labs GmbH (pkt.6.d). Pliki cookies umieszczane przez te podmioty podlegają regulacją odrębnych polityk prywatności ustalonych przez te podmioty.

8. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

System informatyczny, z którego korzysta www.sonifit.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.sonifit.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.sonifit.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji  w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te są także zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez "Google" (Google, Inc.).
www.sonifit.pl W przypadku, gdy źródłem odwiedzin są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące ze www.sonifit.pl, tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

9. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Przepływ informacji na stronach zawierających lub pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL. Certyfikat SSL gwarantuje że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a www.sonifit.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.sonifit.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

10. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.sonifit.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

11. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

www.sonifit.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.sonifit.pl linki do innych stron internetowych. www.sonifit.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli czy administratorów tych stron.

12. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.sonifit.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

13. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA WWW.SONIFIT.PL

www.sonifit.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.sonifit.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.sonifit.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.